Organizacje turystyczne w sieci:

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK

Bratnie Koła

Akademickie Koło Przewodników Górskich w Bielsku-Białej

Akademickie Koło Przewodników Tatrzańskich w Krakowie

Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Katowicach

Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Łodzi

Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Rzeszowie

Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Warszawie

Studenckie Koło Przewodników Górskich "Harnasie" w Gliwicach

Studenckie Koło Przewodników Górskich w Krakowie

Studenckie Koło Przewodników Sudeckich we Wrocławiu

Studenckie Koło Przewodników Turystycznych w Gdańsku

 

Rada Przewodnictwa Studenckiego

 

Kluby i Grupy Turystyczne:

Klub Imprez na Orientację "Inochodziec" Lublin

Grupa Turystyczna NIGDY - Lublin

Uczelniany Klub Turystyczny "Mimochodek" - Lublin

Wydziałowy Klub Turystyczny "Pełzak" - Lublin

Klub Turystyki Pieszej "Niezależni" - Lublin

Oddział Miejski PTTK w Lublinie

Studencki Klub Górski w Warszawie

Studencki Klub Przodowników Turystki Górskiej Warszawa

Stowarzyszenie "Klub Otrycki" - Chata Socjologa

Klub Karpacki

Towarzystwo Karpackie


Parki Narodowe

Bieszczadzki Park Narodowy

Magurski Park Narodowy


Bieszczady

www.odkryjbieszczady.pl

www.twojebieszczady.pl

www.bieszczady.pl

www.bieszczady.pik-net.pl

www.bieszczady.net.pl

www.bieszczady.info.pl

www.bieszczady.semper.pl

www.karpaty.com.pl/bieszczady

Turystyczne Podkarpacie www.ooh.pl

Bieszczadzkie Anioły


Beskid Niski

Sercu bliski Beskid Niski

BeskidNiski.pl

Śladami Łemków - Beskid Niski Informacja Turystyczna

Jaskinie Beskidu Niskiego

Łemkowie

Cmentarze I wojny światowej


Góry, góry i jeszcze raz góry...

The Carpathians

www.e-góry.pl

www.gory.pl

www.goryonline.com

www.karpaty.net

www.karpaty.com.ua

Beskidtrek.pl - Beskid Śląski i Żywiecki


Czasopisma o tematyce górskiej:

Magazyn Turystyki Górskiej n.p.m.

Góry - górski magazyn sportowy

Góry i alpinizm - miesięcznik ludzi gór

Kwartalnik turystyczny "W górach"

Magazyn Górski


Bacówki, schroniska...

Schroniska górskie na bieszczadzkim szlaku

Schronisko PTTK w Komańczy

Bacówka PTTK Pod Honem

Bacówka PTTK Jaworzec

Schronisko na Połoninie Wetlińskiej Chatka Puchatka

Bacówka PTTK Pod Małą Rawką

Schronisko w Łupkowie


Zaprzyjaźnione sklepy turystyczne i nie tylko:

Wyjątkowy Sklep Górski GRAPPA.pl


Prawo i turystyka

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity) [Dz.U. z 2004 r. Nr 223 poz. 2268]

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 stycznia 2006 r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek [Dz.U. z. 2006 r. Nr 15, poz. 104]

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawniających sporty wodne [Dz.U. z 1997 r. Nr 57, poz. 358]

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania [Dz.U. z 1997 r. Nr 12, poz. 67]

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 lutego 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania [Dz.U. z 1997 r. Nr 18, poz. 102]

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej [Dz.U. z 2001 r. Nr 101, poz. 1095]

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki [Dz.U. z 2001 r. Nr 135, poz. 1516]

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach [Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69]

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie [Dz.U. z 2001 r. Nr 66, poz. 665]

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie [Dz.U. z 2002 r. Nr 142, poz. 1190]

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie uprawiania alpinizmu [Dz.U. z 2001 r. Nr 145, poz. 1624]

Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej [Dz.U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889]

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity) [Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329]

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jednolity) [Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1298]