Uprawnienia

 

Dosyć często spotykamy się z pytaniem co właściwie taki kurs przewodnicki daje?? Czy można na tym robić pieniądze?? itd...

Odpowiedz na te wszystkie pytania jest bardzo prosta... Kurs przewodnicki i blacha SKPB Lublin daje przede wszystkim wielką satysfakcję i pod tym kątem jest przez nas przede wszystkim realizowany. Inną troszkę sprawą jest egzamin państwowy do którego kurs nasz przygotowuje... wielu naszych przewodników pracuje w zawodzie, taszcząc za sobą grupy turystów i całkiem dobrze sobie radzi. Kurs przewodnicki to świetny start by zorientować się w rynku turystycznym tym bardziej, że biura turystyczne nie mogą (a przynajmniej nie powinny) zatrudniać przewodników bez uprawnień państwowych.

Wg ustawy: "Organizatorzy turystyki podlegający obowiązkowi uzyskania zezwolenia (...) organizujący wycieczki w kraju i za granicą, w których uczestniczy co najmniej 10 osób realizujących wspólny program, są obowiązani, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, zapewnić uczestnikom opiekę osób posiadających uprawnienia:

1) przewodnika turystycznego - dla wycieczek w kraju,
2) pilota wycieczek - dla wycieczek w kraju, z wyjątkiem wymagających udziału przewodnika turystycznego zgodnie
z art. 34 ust. 2 pkt 4 ustawy, oraz dla wycieczek za granicą. (...)

Przewodnikiem turystycznym lub pilotem wycieczek może być osoba, która posiada uprawnienia określone ustawą.
Do zadań przewodnika turystycznego należy oprowadzanie wycieczek, fachowe udzielanie ich uczestnikom informacji o kraju, odwiedzanych miejscowościach, obszarach i obiektach oraz sprawowanie opieki nad uczestnikami wycieczki. (...)

Przewodnicy turystyczni otrzymują uprawnienia następujących rodzajów:

1) przewodników górskich dla określonych obszarów górskich,
2) przewodników miejskich dla poszczególnych miast,
3) przewodników terenowych dla poszczególnych województw lub regionów."

Studenckie Koło Przewodników w Lublinie proponuje wam kurs przewodnicki na przewodnika górskiego klasy III na obszar Beskidów Wschodnich, obejmujący wschodnią część Beskidu Sądeckiego, Beskid Niski i Bieszczady od wraz z położoną od nich na północ częścią Pogórza Karpackiego, ograniczony od zachodu drogą Leluchów - Muszyna - Piwniczna-Zdrój -
Rytro - Nowy Sącz, a następnie od Nowego Sącza, rzeka Dunajec.

Obszar uprawnień obejmuje miejscowości: Przemyśl, Rzeszów, Tarnów, Muszyna, Piwniczna-Zdrój, Rytro, Nowy Sącz - leżące na granicy obszaru uprawnień, oraz Stary Sącz.

Północną granicę obszarów uprawnień stanowi linia kolejowa Tarnów - Przemyśl, południową i wschodnią - granica państwa.


Kolejne pytanie jakie przychodzi do głowy to: co znaczy III kl.

No więc wg rozporządzenia:

1) przewodnik górski klasy trzeciej jest uprawniony do prowadzenia pieszych wycieczek górskich w warunkach letnich szlakami oznakowanymi, pieszych wycieczek w warunkach zimowych szlakami określonymi w programach szkolenia, a także wycieczek autokarowych;

2) przewodnik górski klasy drugiej jest uprawniony do prowadzenia pieszych wycieczek górskich wszystkimi szlakami oznakowanymi w warunkach letnich i w warunkach zimowych, wycieczek autokarowych i pieszych wycieczek górskich po drogach taternickich do III stopnia trudności w warunkach letnich i do II stopnia trudności w warunkach zimowych na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w przypadku przewodnika górskiego tatrzańskiego;

3) przewodnik górski klasy pierwszej jest uprawniony do prowadzenia: wycieczek górskich w warunkach letnich i zimowych wszystkimi szlakami oznakowanymi na obszarze uprawnień, wycieczek autokarowych i pieszych wycieczek górskich po drogach taternickich do IV stopnia trudności w warunkach letnich i do III stopnia trudności w warunkach zimowych na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w przypadku przewodnika górskiego tatrzańskiego.


Można powiedzieć oczywiście że w takim razie nie warto robić przewodnika III kl.
I pewnie jest w tym trochę racji, ale sezon turystyczny zaczyna się około maja a kończy koło listopada, a więc właśnie takie uprawnienia potrzebne są niezależnie od klasy posiadanych uprawnień. Wycieczki autokarowe szkolne, czy inne jeżdżą w góry z nadzieją że trafią na ładną pogodę, a zimę pozostawia się dla zapaleńców i "wariatów".

Oczywiście ostateczna decyzja należy do Was. My możemy już tylko powiedzieć: Gorąco zapraszamy!!!