Program kursu


Szkolenie prowadzone będzie w systemie pozaszkolnym i pozalekcyjnym i obejmować będzie 397 godzin,
w tym 233,5 godzin zajęć praktycznych. Zajęcia teoretyczne odbywać się będą w formie wykładów i seminariów, zaś praktyczne - w trakcie wyjazdów szkoleniowych.

Kurs trwać będzie 13 miesięcy - od października 2006 do listopada roku następnego. Szkolenie praktyczne obejmuje następujące wyjazdy szkoleniowe:

 1. dwie wycieczki autokarowe po terenie Pogórzy (połowa listopada 2007 i 2008).
 2. wyjazd zimowy w Beskidy (akademickie ferie zimowe 2008).
 3. 24-godzinne przejście kondycyjne (weekend w marcu 2008).
 4. 10-dniowy obóz szkoleniowy w Bieszczadach (majowy "weekend" 2008).
 5. 18-dniowy obóz szkoleniowy w Beskidzie Niskim (lipiec 2008).
 6. dowolnie wybrany sobotni rajd jednodniowy.
 7. PRAKTYKI - na miesiące letnie i jesienne:
  - prowadzenie studenckiej bazy namiotowej;
  - pomocy w prowadzeniu obozów wędrownych i tras rajdów pieszych organizowanych przez SKPB Lublin oraz
  - w sezonie wycieczkowym w lubelskich biurach podróży pod okiem doświadczonych instruktorów.

A także sobotnie wycieczki metodyczne po Lublinie:

- Zwiedzanie Starówki i Kaplicy św. Trójcy;

- Skansen i Ogród Botaniczny;

- Wystawa ukazująca życie przedwojennego Lublina w Teatrze NN.

UWAGA: PROGRAM KURSU UZALEŻNIONY JEST OD ILOŚCI CHĘTNYCH ZAPISANYCH NA KURS I MOŻE ULEC DROBNYM ZMIANOM.

 

Program szkolenia teoretycznego obejmuje zagadnienia:

CZĘŚĆ 1:

- Topografia, komunikacja, zagospodarowanie turystyczne, trasy dojazdowe.

 

CZĘŚĆ 2:

- Historia Polski

- Historia Beskidów na tle historii Polski:

w tym m.in.: archeologia, prehistoria, historia regionu do rozbiorów, konfedracja barska, I wojna światowa, Beskidy w okresie II Rzeczypospolitej, II wojna światowa, partyzantka UPA, Operacja "Wisła", religia, ważniejsze postacie historyczne, zagadnienia historyczne.

- Historia kultury w Polsce,w tym Beskidów:

w tym m.in.: historia architektury w Polsce, architektura drewniana, historia kultury i sztuki Beskidów, ochrona dóbr kultury, jej formy prawne i organizacyjne.

- Osadnictwo, etnografia i kultura ludowa

 

CZĘŚĆ 3:

- Historia i zabytki miast na TU, architektura murowana

- Drogi główne na TU i dojazdowe z Lublina

- Góry w kulturze polskiej

- Podstawowe wiadomości o górach Europy i świata

- Geografia turystyczna Polski

- Geografia turystyczna gór Polski, w tym Beskidów:

w tym m.in.: charakterystyka poszczególnych grup górskich.

- Przyroda i jej ochrona w Polsce:

w tym m.in.: podstawowe założenia programowe i prawne ochrony przyrody.

- Zagadnienia ochrony obszarów górskich, w tym Beskidów

- Turystyka w Polsce

- Historia i organizacja turystyki górskiej w Polsce

- Metodyka przewodnictwa

- Zasady letniej i zimowej turystyki górskiej

- Bezpieczeństwo w górach

- Podstawowe przepisy prawne w turystyce

- Wybrane zagadnienia z psychologii i socjologii